Cennik określający stawki opłat pobieranych za wynajęcie pomieszczeń, sprzętu, korzystanie z infrastruktury oraz świadczenie usług w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury

I Zasady ogólne

1. Opłaty nalicza się według minimalnych stawek, przyjmując za podstawę stawkę za 1 godzinę zegarową ( 60 minut), 1 m² powierzchni reklamowej, 1 dobę, 1 tydzień, 1 miesiąc, 1 sztukę.

2. Ceny wyrażone w niniejszym cenniku są cenami brutto.

3. W przypadku udostępnień pomieszczeń na realizację imprez biletowanych, MOK przyjmuje do realizacji sprzedaż biletów powierzonych przez organizatorów, za 10 % prowizją brutto od kwoty uzyskanej z ich sprzedaży.

4. Nie prowadzi się wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, audiowizualnego
i elektroakustycznego bez obsługi pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.

5. W przypadku ekspozycji reklam na elewacji budynku MOK, koszt wynajmu podnośnika do zawieszenia i demontażu treści reklamowych pokrywa zleceniodawca.

6. Ceny emisji materiałów reklamowych przed seansami filmowymi uwzględniają film reklamowy
o jednorazowym czasie trwania do 30 sekund oraz plansze reklamową o jednorazowym czasie trwania do 15 sekund. Za każde kolejne rozpoczęte 15 sekund emisji filmu i planszy cena wzrasta o 50% stawki podstawowej.

7. Nie przyjmuje się do emisji filmów i plansz promujących alkohole i wyroby tytoniowe.

8. Przygotowanie filmu i planszy do emisji reklamy w kinie należy do zleceniodawcy.

9. W przypadku zlecenia wykonania programów artystycznych (koncerty, spektakle) przez zespoły lub sekcje MOK, zleceniodawca ponosi również koszty transportu, wyżywienia i noclegów. Cena występu lub koncertu zawiera opłaty za ochronę praw autorskich i pokrewnych.

10. Dopuszcza się możliwość stosowania cen promocyjnych, na warunkach ustalonych umownie.

11. Dopuszcza się możliwość stosowania cen wyższych, niż określone w cenniku, na warunkach ustalonych umownie.

TRWA PROMOCJA NA REKLAMY KINOWE: 2 MIESIĄCE W CENIE 1!
Szczegóły w zakładce ” V. Reklama w kinie przed seansami”

Wybierz pozycję, by zobaczyć ceny.

Lp. Miejsce ekspozycji Cena za 1m²/ 1 dobę
1 Front budynku MOK
(maksymalna powierzchnia użytkowania -18 m²)
8,50 zł
2 Lewe lub prawe skrzydło budynku MOK
(maksymalna powierzchnia użytkowania – 30 m²)
7,00 zł

Lp. Miejsce ekspozycji Cena
1 Hol kina i kawiarnia MOK, Biblioteka
(reklama stojąca o powierzchni do 4 m²)
50,00 zł / 1 szt./ 1 doba
2 Boki sceny w sali kinowej
(reklama stojąca o powierzchni do 4 m²)
50,00 zł /1 szt./ 1 doba
3 Hol kina i kawiarnia MOK, Biblioteka
(ulotki)
50,00 zł / 1 doba
4 Budynek MOK , Biblioteka
(ulotki rozdawane przez zleceniodawcę podczas imprez)
100,00 zł /1 doba
Lp. Czas emisji reklamy Cena
1 1 tydzień 50,00 zł
2 2 tygodnie 80,00 zł
3 1 miesiąc 120,00 zł
4 3 miesiące 300,00 zł
5 6 miesięcy 600,00 zł
Lp. Czas emisji reklamy Cena za film reklamowy Cena za planszę reklamową
1 1 tydzień 400,00 zł 120,00 zł
2 1 miesiąc / 2 miesiące 1200,00 999,00 zł 320,00 zł 300,00 zł
3 3 miesiące 3000,00 zł 770,00 zł
4 6 miesięcy 5100,00 zł 1300,00 zł
5 12 miesięcy 8000,00 zł 2000,00 zł
Lp. Rodzaj Cena
1 Występ zespołu na czas do 20 minut 900,00
2 Występ zespołu na czas do 30 minut 1100,00
3 Koncert okolicznościowy na czas do 60 minut 4000,00
Pomieszczenie Rodzaj i czas udostępnienia Cena Uwagi
Sala kinowo- widowiskowa Wynajęcie na organizację koncertów, spektakli, kursów, konferencji i innych spotkań oraz imprez komercyjnych 4500,00 zł Cena dotyczy jednego przedsięwzięcia biletowanego/okolicznościowego i obejmuje obsługę techniczną oraz zaplecze infrastrukturalne
Sala kinowo- widowiskowa 1 godzina 450,00 zł Dotyczy innych działań, np. konferencje, zebrania itp.
z obsługa techniczną i zapleczem infrastrukturalnym
Sala kameralna nr 206 1 godzina 300,00 zł Spotkania okolicznościowe, koncerty, itp. z wyposażeniem

Ilość uczestników do 50 osób

Sala kameralna nr 206 1 godzina 250,00 zł Szkolenia, pokazy, prezentacje z wyposażeniem
Ilość uczestników do 50 osób
Sala konferencyjna nr 103 1 godzina 300,00 zł Spotkania okolicznościowe, koncerty, itp. z wyposażeniem
Ilość uczestników do 40 osób
Sala konferencyjna nr 103 1 godzina 250,00 zł Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem
Ilość uczestników do 40 osób
Sala konferencyjna w Bibliotece 1 godzina 250,00 zł Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem
Ilość uczestników do 40 osób
Sala lektoratów 1 godzina 30,00 zł Wynajęcia na prowadzenie zajęć, szkoleń, kursów indywidualnie i grupowo
Ilość uczestników do 12 osób.
Pomieszczenie Rodzaj i czas udostępnienia Cena Uwagi
Sala kinowo- widowiskowa Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp. bezpłatnie Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostepnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego
Sala kinowo- widowiskowa 1 godzina 200,00 zł Dotyczy zajęć szkoleniowych, dydaktycznych, rozwojowych, edukacyjnych, warsztatów teatralnych, imprez kulturalnych i okolicznościowych
Sala kameralna nr 206 Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp. bezpłatnie Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego
Sala kameralna nr 206 1 godzina
 • 220,00 zł
 • 160,00 zł
 • 60,00 zł
 • Spotkania okolicznościowe z wyposażeniem.                                  Ilość uczestników do 50 osób
 • Szkolenia, pokazy, prezentacje
  z wyposażeniem. Ilość uczestników do 50 osób
 • Zajęcia inne, Bez wyposażenia.
  Ilość uczestników do 50 osób
Sala konferencyjna nr 103 Korzystanie przez Organizatora – Gminę Międzyrzecz oraz przez Radę Miejską z organizacji spotkań, sesji, konferencji itp. bezpłatnie Szkoły i przedszkola publiczne uprawnione są do dwukrotnego bezpłatnego udostępnienia pomieszczenia w trakcie roku szkolnego
Sala konferencyjna nr 103 1 godzina
 • 220,00 zł
 • 160,00 zł
 • Spotkania okolicznościowe z wyposażeniem.
  Ilość uczestników do 40 osób.
 • Szkolenia, pokazy, prezentacje z wyposażeniem.
  Ilość uczestników do 40 osób
Sala konferencyjna w Bibliotece 1 godzina 250,00 zł Szkolenia, pokazy, prezentacje
z wyposażeniem
Ilość uczestników do 40 osób
Sala lektoratów 1 godzina zegarowa 20,00 zł Wynajęcia na prowadzenie zajęć, szkoleń ,kursów indywidualnie i grupowo. Ilość uczestników do 12 osób.
Lp. Nazwa sprzętu Column 3 Cena dla podmiotów określonych w pkt. VIII
1 Krzesło tapicerowane 4,00 zł / szt./doba 2,00 zł / szt. /doba
2 Krzesło drewniane 2,50 zł / szt./doba 1,50 zł / szt. /doba
3 Krzesło składane 2,50 zł / szt./doba 1,50 zł / szt. /doba
4 Stół konferencyjny 13,00 zł / szt./ doba 7,00 zł / szt. /doba
Oferta Wyszczególnienie Cena Uwagi
Nagłośnienie konferencyjne do 2 x 500 W + 4 mikrofony bezprzewodowe wraz z montażem i demontażem 100,00 zł / godzina Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia
Nagłośnienie estradowe do 2 x 1000 W + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów do uzgodnienia  wraz z montażem i demontażem 200,00 zł / godzina Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia
Nagłośnienie estradowe do 2 x 5000 W + 3 torowy system monitorowy, mikser 24/4/2, ilość mikrofonów do uzgodnienia  wraz     z montażem i demontażem 300,00 zł / godzina Cena nie uwzględnia kosztów transportu. Wynajmujący zapewnia ochronę sprzętu przez czas wynajęcia
Oferta Cena Uwagi
1 godzina studio 80,00 zł Nagranie maksymalnie 8 śladów fizycznie. Godziny nagrań do uzgodnienia z obsługą studia.
1 godzina mastering 80,00 zł Godziny nagrań do uzgodnienia z obsługą studia.