Muzyczne Spotkania z Folklorem – Pieski 2022

26 czerwca 2022 po raz XVIII. Pieski stały się stolicą folkloru i kultury ludowej!

Celem zadania pn. Muzyczne Spotkania z Folklorem – Pieski 2022 było wzmacnianie tożsamości kulturowej i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, jakim jest wspólny śpiew utworów ludowych, będących niematerialnym bogactwem naszego regionu. Ziemia Międzyrzecka, ale również teren województwa lubuskiego, słynie z wielokulturowości, która jest wynikiem zarówno przemian społecznych, jak i wydarzeń historycznych. Dzięki temu żyją tutaj obok siebie potomkowie Łemków, Kresowiacy, ludność autochtoniczna polska (Ziemia Babimojska, Region Kozła), Romowie, górale bukowińscy… To bogactwo kulturowe widać m.in. w zespołach folklorystycznych, które funkcjonują i starają się swoje tradycje przekazywać kolejnym pokoleniom. Bardzo ważne jest, by wzmacniać przekaz tych wspólnot, uwidaczniać i podkreślać, że to wartość, którą należy zachować.

Po dwóch latach nieobecności wróciliśmy z tradycją Muzycznych Spotkań z Folklorem i nie zawiedliśmy się! Czekały na to wydarzenie zespoły, ale również społeczność lokalna miejscowości Pieski. Zainteresowanie wydarzeniem pokazało nam, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Świadczy o tym tegoroczna frekwencja – w festiwalu wzięło udział 16 zespołów, w których wystąpiło łącznie 233 artystów! Oprócz promocji folkloru festiwal był również doskonałą okazją do integracji środowiska, wymiany doświadczeń, wzajemnego poznania siebie i swojej kultury. Dla mieszkańców naszego powiatu to niespotykana możliwość wysłuchania w jednym miejscu wielu artystów prezentujących cały przegląd kultur pogranicza polsko-niemieckiego. Na festiwalu prezentowały się takie zespoły jak Drzewiczanie, Macierzanka, Wierzbina, Pstre Wianki, Jarzębina, Ale Babki, Dąbrowszczanka, Zespół Pieśni i Tańca Górali Czadeckich „Źródełko”, ale również zespół folklorystyczny „Ziemia Słupiecka”, który przyjechał do nas aż z woj. łódzkiego. Wielu naszych mieszkańców z sentymentem wraca na Spotkania z Folklorem, by usłyszeć melodie ze swojej młodości. Mieszkańcy naszego powiatu również dopisali frekwencyjnie, nie zabrakło wspólnego śpiewu i tańców, zarówno w trakcie prezentacji, jak i podczas występu zespołu „Wióry Lecą” – gwiazdy wieczoru.  Dodatkowym aspektem Spotkań była prezentacja dorobku artystów rękodzielników, wywodzących się z różnych kultur, tych tradycyjnych, ale i współczesnych (rzeźba w drewnie, szydełkowanie). Uczestnicy mogli nabyć rękodzieło, ale również nauczyć się je wytwarzać – temu służyły warsztaty, które przygotowaliśmy dla młodszych i starszych, tak, by zintegrować rodziny międzypokoleniowo. Ogromną popularnością cieszyły się warsztaty wyplatania wianków oraz warsztaty wikliniarskie. Zwieńczeniem zadania jest wydawnictwo muzyczne – płyta, do przygotowania zaprosiliśmy laureatów przeglądu. Jest ono dodatkowym elementem promocji folkloru dla zespołów, jak i nas, organizatorów. Utwory są dostępne na naszym kanale YouTube.

Ogromne podziękowania za pomoc i wsparcie organizacyjne kierujemy do Sołectwa Pieski – Pana Sołtysa Edwarda Sucheckiego oraz zespołu Ale Babki, którzy włożyli ogrom serca i pracy w przygotowanie wydarzenia.

Plakat wydarzenia

Galeria

Zadanie pn. Muzyczne Spotkania z Folklorem – Pieski 2022 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022