Project Description

Sekcja Teatralna

Sekcja Teatralna

Sekcja dziecięca DOMINO – 6 – 12 lat. Główny cel zajęć: kreacja. W programie zajęć: zabawa i ruch, budowanie relacji z drugim, elementy pantomimy, praca ze scenariuszem, emisja głosu, tworzenie prostych lalek, podstawy animacji, tworzenie spektaklu na podstawie wybranego przez dzieci utworu scenicznego, udział w przeglądach teatralnych.

Sekcja młodzieżowa OCZY – WIŚCIE – 13 – 18 lat. Główny cel zajęć: zespołowość i integracja. W programie zajęć: „moje” potrzeby i emocje, budowanie relacji z partnerem, interpretacja tekstów, praca ze scenariuszem, rola, postać, przestrzeń, elementy animacji lalkowej, szukanie indywidualizacji teatralnej, tworzenie spektaklu na podstawie ważnych dla młodzieży wartości, udział w festiwalach.

Sekcja dorosła A CO MI TAM – 18+ lat. Główny cel zajęć: indywidualizacja. W programie zajęć: postać a rola, metoda aktorska Stanisławskiego, monolog wewnętrzny, emisja głosu, przestrzeń sceniczna, szukanie indywidualizacji teatralnej, tworzenie spektaklu dramatycznego, udział w festiwalach i prezentacjach w zaprzyjaźnionych gminach.

DOŁĄCZ DO SEKCJI

Wtorek

Czwartek

Szczegóły

Zdjęcie przedstawiające instruktora sekcji teatralnej

Instruktor:
Izabela Spławska

PLAN WSZYSTKICH SEKCJI

Pozostałe sekcje