Project Description

Sekcja plastyczna

Sekcja Plastyczna

Sekcja plastyczna dla dzieci
Zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone są w dwóch grupach. Istotą zajęć jest indywidualna praca dziecka, które pod okiem instruktora stara się samodzielnie rozwiązywać różnorodne problemy plastyczne. Dzieci doskonalą umiejętności manualne oraz wyobraźnię twórczą, rozwijają umiejętności kompozycji, oraz zainteresowania i zdolności plastyczne.

Sekcja plastyczna dla dorosłych
W programie zajęć: zabawa ze światłem, w świecie kreski i plamy walorowej, różne „odcienie” waloru, malarstwo olejne i akrylowe, poszukiwanie i doświadczanie w technice olejnej, formowanie przestrzenne, dekoracje.

DOŁĄCZ DO SEKCJI

Wtorek

Środa

Czwartek

Szczegóły

Zdjęcie przedstawiające Dorotę Rutę Zdanowicz

Instruktor:
Dorota Ruta – Zdanowicz

PLAN WSZYSTKICH SEKCJI

Pozostałe sekcje