Project Description

Sekcja Fotograficzna

Sekcja Fotograficzna

W programie zajęć: praca w ciemni, zajęcia programowe w ciemni i w plenerze, wykłady, projekcja filmów, przygotowanie do reportażu, fotografowanie wybranych działań, obróbka zdjęć – reportaż. Uczestnicy mają do dyspozycji  dobrze wyposażoną ciemnię fotograficzną oraz profesjonalny sprzęt. Prace wykonane podczas zajęć prezentowane są na wystawach w Galerii 30 MOK.

DOŁĄCZ DO SEKCJI

Środa

Czwartek

Szczegóły

Zdjęcie przedstawiające instruktora sekcji fotograficznej

Instruktor:
Filip Pielesiak

PLAN WSZYSTKICH SEKCJI

Pozostałe sekcje