Project Description

Międzyrzecki Chór Kameralny

Zdjęcie przedstawiające członków chóru międzyrzeckiego. Osoby na zdjęciu ubrane są w elegancki sposób oraz trzymają śpiewniki.

Cel zajęć: rozwijanie zdolności muzycznych młodzieży i osób dorosłych, poprawa emisji głosu członków chóru, wyrównanie barwy głosu, przygotowanie repertuaru na występy chóru. Zadania realizowane podczas zajęć: nauka technik oddechowych – „śpiew z przepony”, nauka wykorzystania narządów rezonansowych, poprawienie dykcji zespołu, rozwinięcie skali melodycznej, opanowanie wybranego repertuaru w układzie trzy i czterogłosowym. Tematyka zajęć: ćwiczenia emisyjne, nauka wybranych utworów muzycznych z podziałem na głosy, nauka poprawnej interpretacji i dynamiki utworów, utrwalenie materiału.

DOŁĄCZ DO SEKCJI

Poniedziałek

Szczegóły

Zdjęcie przedstawiające instruktora Międzyrzeckiego Chóru Kameralnego

Prowadzący:
Wojciech Witkowski

PLAN WSZYSTKICH SEKCJI

Pozostałe sekcje