Project Description

Dziecięcy Chór Piccolo

Chór Piccolo

Zajęcia chóru mają na celu rozwijania szeroko pojętych zdolności wokalnych m.in. nauki właściwej emisji głosu, nauki czystego śpiewania solo i w zespole, ćwiczenia umiejętności postawy oraz zachowania na scenie, kształtują także umiejętności pracy w grupie. W doskonaleniu tych umiejętności pomagają chórowi pianino lub gitara. Uczestnicy biorą udział w licznych przeglądach oraz występach na terenie powiatu, są także uczestnikami Przeglądu Chórów Dziecięcych i Młodzieżowych Zielona Nutka w Zielonej Górze. Występy grupy uświetniają wydarzenia realizowane na terenie miasta (m.in. podczas Przeglądu Chórów w Kościele św. Wojciecha), czy imprez realizowanych przez Międzyrzecki Ośrodek Kultury (koncerty patriotyczne, wspólne kolędowanie, występy plenerowe).

DOŁĄCZ DO SEKCJI

Wtorek

Szczegóły

Zdjęcie przedstawiające Ewę Witkowską

Instruktor:
Ewa Witkowska

PLAN WSZYSTKICH SEKCJI

Pozostałe sekcje