O PROJEKCIE

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne to cykl wydarzeń o charakterze przeglądów, adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej województwa lubuskiego, realizujących swoje twórcze zainteresowania.

Regulamin LKA piosenka etap powiatowy

————————————————————————

Zgłoszenie

————————————————————————

————————————————————————

Regulamin LKA fotografia etap I regionalny

————————————————————————

Zgłoszenie

————————————————————————

————————————————————————

Regulamin LKA recytacja etap gminny

————————————————————————

Zgłoszenie
Regulamin LKA piosenka etap gminny

————————————————————————

Zgłoszenie