Logo funduszy europejskich, logo rzeczpospolitej polski, logo unii europejskiej

Cyfrowa modernizacja zasobów audio-video

Kwota dofinansowania: 105 700 zł

Cel projektu:

Międzyrzecki Ośrodek Kultury zakupi profesjonalny sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych on-line lub w sposób cyfrowy oraz zapewni swoim pracownikom i instruktorom szkolenia. MOK doposaży studio nagrań w system konsolety cyfrowej, sterownik oświetlenia, zestaw komputerowy, interfejs audio. Zakupi też aparat fotograficzny wraz z oprogramowaniem, dysk twardy oraz oprogramowanie do obróbki video i tym samym rozszerzy działalność o nagrania wszystkich sekcji w trybie online.

Efekty:

Zakup profesjonalnego sprzętu nie zapewni realizacji ciekawej oferty kulturalnej. Do jego obsługi i formułowania wysokiej jakości produktów edukacyjnych potrzeba szkoleń oraz podniesienia kompetencji animatorów w następujących obszarach: obsługi sprzętu studia nagrań oraz szkolenia instruktorów z emisji głosu, skutkujących ukształtowaniem prawidłowych mechanizmów tworzenia dźwięku poprzez ćwiczenia fizyczne, relaksacyjne, oddechowe oraz fonacyjne w oparciu o wiedzę z zakresu funkcjonowania narządu głosu. Szkolenia te będą ich kapitałem i motorem do działań w kontekście przystosowania metod pracy do wymogów bezpieczeństwa i ich realizacji w nowej formule online. Nabyte umiejętności umożliwią instruktorom MOK korzystania ze swojego studia i nagrywania zajęć, prowadzenia warsztatów sekcji MOK. W efekcie ich pracy powstaną nagrania do konkursów, festiwali, przeglądów, spektakle, które będą udostępnione w sieci dla każdego z rodzaju odbiorców — dzieci, rodziny, seniorów itp.

Plan rozwoju:

Nasze studio nagrań jest jedyne w gminie w odległości powyżej 50 km od ośrodka woj., gdzie wszyscy uczniowie i mieszkańcy korzystają z m.in. nagrań do konkursów i przeglądów. Projekt pozwoli nam na zmianę systemu analogowego na cyfrowy, Zmieni też charakter sekcji, bo poza tradycyjnymi zajęciami stworzymy uczestnikom możliwość nagrywania teledysków oraz ich utworów. Będziemy mieli też możliwość nagrywania i udostępniania w internecie konkursów recytatorskich, turniejów tanecznych czy nagrań chóru kameralnego. Projekt wpłynie na możliwość serwowania mieszkańcom kultury na wyższym poziomie – takim, do jakiego obecnie mają dostęp jedynie w dużych ośrodkach, co wpisuje się w działania rządowe przeciw wykluczeniu społecznemu. Planowana jest coroczna realizacja spektaklu z udziałem dzieci i młodzieży z sekcji teatralnej i tanecznej oraz kolejnych sekcji i innych grup społecznych, co pozwoli na integrację. Planowane jest przeniesienie Ośrodka w tryb online, jeśli zajdzie taka potrzeba.

mapadotacji.gov.pl