ZNIŻKI

 • 20% zniżki z Międzyrzecką Kartą Rodziny 3+

 • 10% zniżki z  Międzyrzecką Kartą Seniora

 • 10% zniżki przy wpłacie za cały rok z góry (płatne do 30 września 2022r.)

 • 10% zniżki gdy do sekcji MOK uczęszcza rodzina (rodzeństwo, małżeństwo, dzieci i rodzice)

Zniżki nie sumują się

Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

SGB Lubuski Bank Spółdzielczy 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001

Cennik sekcji

lp. Zajęcia Grupa Opłata za m-c zajęć
1 Sekcja Teatralna
 • Gr. widowiskowa I
 • Gr. widowiskowa II (nowa)
 • 60 zł
 • 80 zł
2 Sekcja Szachowa
 • Gr. początkująca
 • Gr. zaawansowana
 • 40 zł
3 Chór Dziecięcy Piccolo
 • Wszystkie grupy
 • 40 zł
4 Międzyrzecki Chór Kameralny
 • Młodzież i dorośli
 • 40 zł
5 Sekcja Gier Strategicznych
 • Młodzież i dorośli
 • 30 zł
6 Artystyczne Formy Ruchu
 • Wszystkie grupy
 • 40 zł
7 Sekcja Fotograficzna
 • Wszystkie grupy
 • 50 zł
8 Sekcja Plastyczna
 • Wszystkie grupy
 • 50 zł
9 Taniec Towarzyski
 • Gr. pierwszy krok
 • Gr. zeszłoroczna
 • Gr. senior hobby
 • 50 zł
 • 60 zł
 • 60 zł
10 Studio Tańca Gold
 • Gr. IV i V
 • Gr. III
 • Gr. II
 • Gr. I
 • 50 zł
 • 60 zł
 • 60 zł
 • 60 zł
11 Taniec nowoczesny
z elementami hop-hopu
 • Wszystkie grupy
 • 60 zł
12 Kurs tańca towarzyskiego
 • Każdy uczestnik
 • 60 zł