ZNIŻKI

 • 20% zniżki z Międzyrzecką Kartą Rodziny 3+

 • 10% zniżki z  Międzyrzecką Kartą Seniora

 • 10% zniżki przy wpłacie za cały rok z góry (płatne do 30 września 2020r.)

 • 10% zniżki gdy do sekcji MOK uczęszcza rodzina (rodzeństwo, małżeństwo, dzieci i rodzice)

Zniżki nie sumują się

Opłaty za miesiąc bieżący należy wnosić do 15 każdego miesiąca.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, nieuregulowanie należności za okres dłuższy niż trzy miesiące powoduje skreślenie z listy uczestników zajęć.

Opłat należy dokonywać na rachunek bankowy

SGB Lubuski Bank Spółdzielczy 50 8367 0000 0020 4701 2002 0001

Cennik sekcji

OPŁATA ZA MIESIĄC WRZESIEŃ TO 50% STAWKI MIESIĘCZNEJ, W KOLEJNYCH MIESIĄCACH
OD PAŹDZIERNIKA DO CZERWCA MIESIĘCZNA OPŁATA JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD ILOŚCI ZAJĘĆ PRZYPADAJĄCYCH W DANYM MIESIĄCU.

lp. Zajęcia Grupa Opłata za m-c zajęć
1 Sekcja Teatralna
 • Gr. młodzieżowa
 • Gr. dorosłych
 • 60 zł
 • 40 zł
2 Sekcja Szachowa
 • Gr. początkująca
 • Gr. zaawansowana
 • 40 zł
3 Chór Dziecięcy Piccolo
 • Gr. młodsza
 • Gr. starsza
 • 40 zł
4 Międzyrzecki Chór Kameralny
 • Młodzież i dorośli
 • 40 zł
5 Sekcja Gier Strategicznych
 • Wszyscy członkowie
 • 30 zł
6 Artystyczne Formy Ruchu
 • Gr. średnia
 • Gr. starsza
 • 40 zł
7 Sekcja Fotograficzna
 • Gr. młodsza
 • Gr. starsza
 • 40 zł
8 Sekcja Plastyczna
 • Gr. I najmłodsza
 • Gr. II średnia
 • Gr. III starsza
 • 50 zł
9 Taniec Towarzyski
 • Gr. pierwszy krok
 • Gr. zeszłoroczna
 • Gr. turniejowa
 • Gr. senior hobby
 • 50 zł
 • 50 zł
 • 60 zł
 • 60 zł
10 Studio Tańca Gold

 

 • Gr. IV
 • Gr. III 
 • Gr. II 
 • Gr. I

 

 • 50 zł
 • 50 zł
 • 60 zł
 • 60 zł
11 Taniec nowoczesny
z elementami hop-hopu
 • Gr. młodsza
 • Gr. starsza
 • 60 zł