Zasady bezpieczeństwa dla uczestników sekcji

  • Do placówki będą mogli wejść jedynie uczestnicy zajęć, bez rodziców i opiekunów.

  • Poczekalnia jest niedostępna dla rodziców.

  • Prosimy o punktualny przyjazd na zajęcia oraz o punktualny odbiór dzieci.

  • W budynku prosimy o niegromadzenie się uczestników oraz rodziców między zajęciami.

  • Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz jedzenia, a pić można jedynie z własnej, podpisanej butelki

  • Wszystkie osoby wchodzące mają obowiązek dezynfekcji dłoni lub założenia rękawiczek ochronnych.

  • Obowiązuje zakaz ćwiczenia na boso. Uczestniczy zajęć muszą mieć odpowiednie obuwie zmienne (baletki, skarpetki, obuwie z jasną podeszwą).

NA ZAJĘCIA ZOSTANĄ WPUSZCZONE TYLKO OSOBY ZDROWE

Dbajmy razem o nasze bezpieczeństwo!

Zalecenia ministerstwa zdrowia