Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie powiatowym Lubuskiego Konkursu Fotograficznego PRO ARTE! 📸 Kategorie wiekowe (rocznikowo) I - od 10 do 12 roku życia II - od 13 do 15 roku życia III - od 15 do 19 roku życia Warunki uczestnictwa: - zapoznanie się z Regulaminem LKF i wypełnienie oraz dostarczenie do organizatora etapu powiatowego wymaganych dokumentów - do pobrania z w/w strony (skan może być dosłany razem z pracą, lub dostarczony osobiście najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników) - przesłanie pracy podpisanej wg szablonu § 5 Regulaminu - uczestnik może przesłać kilka prac, z tym, że ocenie podlegać będzie jedna. Link do rejestracji online: https://forms.gle/TyYQ8JsmjixX4X7c8 Regulamin LFK: http://rcak.pl/lubuski-konkurs-fotograficzny-proarte/ Termin przesyłania prac w wersji elektronicznej do 12 listopada 2021 r. na adres: kultura@mokmiedzyrzecz.pl Ogłoszenie wyników: 16 listopada o godz. 14.00 w saliBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz Informacje: tel. 95 741 18 02 (w.215)

Lubuski Konkurs Fotograficzny PRO ARTE 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w etapie powiatowym Lubuskiego Konkursu Fotograficznego PRO ARTE! 📸

Kategorie wiekowe (rocznikowo)
I – od 10 do 12 roku życia
II – od 13 do 15 roku życia
III – od 15 do 19 roku życia
Warunki uczestnictwa:
– zapoznanie się z Regulaminem LKF i wypełnienie oraz dostarczenie do organizatora etapu powiatowego wymaganych dokumentów – do pobrania z w/w strony (skan może być dosłany razem z pracą, lub dostarczony osobiście najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników)
– przesłanie pracy podpisanej wg szablonu § 5 Regulaminu
– uczestnik może przesłać kilka prac, z tym, że ocenie podlegać będzie jedna.
Link do rejestracji online:
Termin przesyłania prac w wersji elektronicznej do 23 listopada 2021 r. na adres: kultura@mokmiedzyrzecz.pl
Ogłoszenie wyników: 29 listopada o godz. 11.00 w sali Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyrzecz
Informacje: tel. 95 741 18 02 (w.215)
ZOBACZ WYDARZENIE