66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Plakat 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

PREZENTACJE POD PATRONATEM STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO DLA POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO:

16.04.2021
GODZ.10.00
SALA BIBLIOTEKI MIĘDZYRZECKIEGO OŚRODKA KULTURY

ZGŁOSZENIA W MOK DO 12.04.2021

1. KONKURS JEST IMPREZĄ DLA AMATORÓW – uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
2. KONKURS PROWADZONY BĘDZIE W FORMIE CZTERECH ODRĘBNYCH TURNIEJÓW:

A. TURNIEJ RECYTATORSKI
– repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
– uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
– repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
– dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
– czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
– obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30min).

D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
– repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
– uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany (do przeglądu wojewódzkiego);łączny czas występu nie może przekroczyć1 2 minut.
– przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
Uwaga: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

3. KONKURS PROWADZONY JEST W DRODZE WIELOSTOPNIOWYCH PRZEGLĄDÓW: środowiskowych,
miejskich, gminnych; powiatowych i/lub rejonowych, wojewódzkich

4. Wojewódzcy organizatorzy Konkursu:
– tworzą wojewódzką sieć eliminacji (miejsca, terminy, kontakty),
– ustalają zasady kwalifikacji laureatów do przeglądu wojewódzkiego.

5. Przeglądy wojewódzkie – odbywają się w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2021 roku, dla wszystkich turniejów OKR;

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
– przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – nieprezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju;
– złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwym terminie w sekretariacie organizatora stopnia najniższego (dom kultury, szkoła, biblioteka)

7. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Spotkania Finałowe odbędą się:
 turniej C – 10 – 13 czerwca 2021 roku w Słupsku;
 turniej D – 17 – 19 czerwca 2021 roku we Włocławku;
 turnieje A, B – 24 – 26 czerwca 2021 roku w Ostrołęce.

Informacje oraz karty zgłoszenia są dostępne na stronie:
www.tkt.art.pl

ZOBACZ WYDARZENIE